Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

14 Tháng Bảy 2017

Giám đốc và các Phó Giám đốc:

Ông Nguyễn Đăng Chương - Giám đốc 

Ông Bùi Kỳ Đà - Phó Giám đốc

Ông Trần Quang Vinh - Phó Giám đốc 

 

Các phòng chức năng:

Phòng Hành chính, Tổng hợp

Phòng Nghiệp vụ triển lãm

Phòng Hội chợ, Dịch vụ

Phòng Tuyên truyền, Giao lưu văn hóa nghệ thuật

Phòng Thiết kế, Thi công

 

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa