Lễ kết nạp Đảng viên mới và Phát thẻ Đảng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
December 14, 2018

Lễ kết nạp Đảng viên mới và Phát thẻ Đảng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Ngày 12/12/2018, đồng chí Vương Thi Thu Hằng – Bí thư Chi bộ 3 đã công bố quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ về việc sáp nhập các chi bộ số 1,2,3 thành 3 chi bộ mới; Và cùng ngày Chi bộ 1 và chi bộ 3, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú.....

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa