Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 ; Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
January 31, 2019

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 ; Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày 30/1/2019, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019......

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa