Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Tháng Bảy 07, 2020

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 07/7/2020, Đảng ủy Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.....

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa