Nhiều hoạt động ý nghĩa tôn vinh Di sản văn hóa Việt Nam
November 09, 2018

Nhiều hoạt động ý nghĩa tôn vinh Di sản văn hóa Việt Nam

Chiều ngày 9/11/2018, Ban Tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - 2018” đã họp và thông qua các nội dung hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.....

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa