Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020
Tháng Mười Hai 26, 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 26/12/2019, Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm 2020 đã được Đảng bộ Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức.....

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa