TIN TỨC

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

25 Tháng Hai 2019

   Sáng ngày 22/02/2019, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với sự có mặt của Ban Lãnh đạo cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

   Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo Thực hiện nghị quyết hội nghị  Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác Công đoàn và kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 (nhiệm kỳ 2018 - 2020) và cuối cùng là Báo cáo công khai tài chính.

   Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách công tác quản lý, điều hành hoạt động cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;…

   Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của Trung tâm đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Hội nghị.

   Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Chủ tịch Công đoàn trao Bằng khen của cho các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

     

 

     

 

     

 

     

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa