Nghiệp vụ

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch NHỮNG GHI NHẬN BƯỚC ĐẦU

18 Tháng Bảy 2017

Theo báo cáo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong quý I năm 2008, hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi và rộng khắp, đa dạng về hình thức, hấp dẫn về nội dung, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hoá, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân; kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là các hoạt động văn hoá nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân - Mậu Tý 2008 tại Hà Nội, Kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân Xuân 1968 tại thành phố Hồ Chí Minh…Các Công ty Điện ảnh, Trung tâm Triển lãm, Bảo tàng, Thư viện, Nhà văn hoá, Đội thông tin lưu động tỉnh, thành phố trên cả nước xây dựng nhiều chương trình, tiết mục mới , tổ chức chiếu phim, trò chơi và lễ hội dân gian, trưng bày triển lãm, hội báo xuân, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Các Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm vui chơi giải trí các tỉnh, thành phố, khu dân cư, quận, huyện tổ chức các hoạt động thể thao thu hút đông đảo mọi người tham gia như : Thi đôi nhảy đẹp, giải bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ người, kéo co, vật…Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tuyên truyền vận động tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên Thế giới; an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền , tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch chào mừng các ngày lễ lớn trong quý II/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm là:
- Tổng kết công tác tổ chức, quản lý lễ hội.
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú du lịch.
- Kiểm tra, giám sát các giải thi đấu thể thao, hoạt động quảng cáo.
- Tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự các giải thi đấu vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội Khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ 7 tại các khu vực.
- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy của Tổng cục Thể dục thể thao sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Hướng dẫn các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy.

 
ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa