TIN TỨC

Liên hoan múa không chuyên lần thứ III năm 2011

14 Tháng Bảy 2017

Được sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Liên hoan múa không chuyên lần thứ III năm 2011 tại Tiền Giang (25-27/8/2011) là hoạt động chào mừng thành công đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hai năm một lần có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần gìn giữ nghệ thuật múa dân gian đặc sắc, tiêu biểu của dân tộc các vùng miền trên cả nước, định hướng cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật múa trong phong trào văn hoá nghệ thuật quần chúng, từng bước đưa nghệ thuật múa ngày càng phát triển phổ cập trong quần chúng nhân dân.

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa