TIN TỨC

Một số hình ảnh khai mạc triển lãm "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi"

16 Tháng Mười Một 2021

     Chiều ngày 16/11,tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị đã dự và cắt băng khai mạc triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đây là sự kiện chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
     Phát biểu khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ đã luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Bác khẳng định “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo, phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật cũng như công cụ sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng toàn bộ sáng tạo phát minh đó chính là văn hóa. Cách đây 75 năm về trước, năm 1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác tiếp tục khẳng định “Văn hóa soi đường quốc dân đi”.
     Nhân kỷ niệm 75 năm tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Trong đó triển lãm văn hóa, nghệ thuật là một nội dung tập trung ưu tiên thực hiện nhằm quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của nước ta.
     Sau đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa