TRIỂN LÃM - HỘI CHỢ

Triển lãm 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang

09 Tháng Giêng 2020

     Được sự chỉ đạo của Bộ VHTT và DL, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và Mừng xuân Canh tý 2020, Triển lãm “90 năm Đảng cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” được tổ chức tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam từ ngày 13/1 – 19/1/2020.

    Triển lãm giới thiệu những hình ảnh, hiện vật về những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo Đất nước vượt qua khó khăn thử thách cùng những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng.

   Đó là những hình ảnh,tư liệu lịch sử về từ những ngày đầu mới thành lập của Đảng như: Tác phẩm Đường kach mệnh, Báo Thanh niên (xuất bản ở Quảng Châu - Trung Quốc), Bản Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông dương (do Tổng bí thư Trần Phú soạn thảo – năm 1930); Triển lãm cũng trưng bày những tư liệu hình ảnh về sự  lãnh đạo tài tình của Đảng giành chính quyền(1930 - 1945)từ những phong trào cách mạng, các cuộc khởi nghĩa ban đầu như: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh(1930 - 1931), Khởi nghĩa Nam kỳ (1940) đến sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (1944) tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên cách mạng Tháng 8 - 1945 vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

    Có thể nói rằng kể từ khi thành lập đến nay lịch sử Đảng gắn liền với lịch sử dân tộc, những chặng đường vẻ vang của Đảng cũng chính là những chặng đường vẻ vang của Đất nước, Tổ quốc Việt Nam. Không bao lâu, sau khi giành được chính quyền Đảng ta đã lãnh đạo quân dân cả nước viết lên những trang sử hào hùng nhất, đánh đuổi hai đế quốc to là Pháp và Mỹ giành độc lập, thống nhất, trọn vẹn non sông (1975). Triển lãm: “90 năm Đảng cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” cũng trưng bày những tư liệu, hiện vật, hình ảnh về sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp: Xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và XHCN (1975 - 1985); Công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Đất nước (1986 - 2000), đặc biệt sự lãnh đạo đất nước hội nhập, vươn lên phát triển mạnh mẽ (từ những năm 2000 cho đến nay). Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh về cuộc đời sự nghiệp các đồng chí Tổng bí thư của Đảng từ khi thành lập cho đến nay.

     Hướng tới đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, triển lãm còn trưng bày, giới thiệu một số văn kiện, nghị quyết của Đảng qua các kỳ Đại hội trước đây. Triển lãm “90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” là một hoạt động văn hóa có ý nghiã quan trọng Mừng Đảng - Mừng Xuân, vui đón tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Canh Tý  2020.

 

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa