TIN TỨC

Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam tổ chức nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

07 Tháng Mười Một 2017

Thực hiện kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, ban hành kèm Quyết định số 3277/QĐ – BVHTTDL ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 7/11/2017 Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Luật quản lý, sử dụng tài sản công” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.

     

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Vụ phó Vụ pháp chế , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp phổ biến về “Luật quản lý, sử dụng tài sản công” qua đó nhằm bổ sung kiến thức cho các cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Trung tâm hiểu thêm về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đối với tài sản công. Nhận thức được sự quan trọng của luật quản lý, sử dụng tài sản công, tránh lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả trong sử dụng, quản lý, khai thác, góp phần phục vụ lợi ích của cơ quan và của Nhà nước.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Trung tâm còn thiết kế, in và treo khẩu hiệu với nội dung: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. “Tăng cường phổ biến, giáo dục Pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân”.

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa